ANNO 1996

A/S “Rankas piens” ir “Bureau Veritas Certification” sertificēta pārtikas drošības pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 22000 standarta prasībām.

Alternatīvās enerģijas tehnoloģiju ieviešana AS „Rankas piens” un jaunu eksportspējīgu produktu ieviešana ražošanā
Projekta Nr. 16-00-A00402-000089

AS „Rankas piens” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „4.Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „4.2.Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 16-00-A00402-000089 ir iegādājusies svaiga siera formēšanas rotora tipa vakuuma iekārtu Vemag DP3.

Produkciju Katalogs