Būtiska iespēja

Tiesas nolēmums kā būtiska instrukcija

Līdz Aptauju studenti var aizpildīt elektroniski, izmantojot savu profilu LLU Informācijas sistēmā.

nopelnīt naudu internetā, atstājot atsauksmes

Aptaujā studentiem dota iespēja izteikt savu viedokli par Aptauja ir anonīma un iegūtie dati tiek izmantoti tikai apkopotā veidā. Ikviena mācībspēka novērtēšanai tiek izmantoti 6 apgalvojumi, ko studenti var novērtēt 5 ballu skalā: Uzsākot studiju kursu, mācībspēks iepazīstināja ar tā apguves mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem un to vērtēšanu.

VK marķieris

Studiju kursa saturu mācībspēks izskaidroja saprotami. Mācībspēka konsultācijas bija pieejamas.

kā jūs varat nopelnīt naudu biznesā

Aptaujā iekļauts arī būtiska iespēja par pašu studentu līdzdalību studiju kursa apguvē, dodot iespēju katram procentuāli norādīt savu aktivitāti studiju kursa apmeklējumā un uzdevumu izpildē. Tāpat aptaujas noslēgumā studējošie aicināti izmantot iespēju un izteikt savus priekšlikumus studiju kursa pilnveidei brīvā formā.

aizmirstais variants

Kāpēc piedalīties aptaujā? Aptaujas rezultātu apkopojums dod iespēju mācībspēkiem izvērtēt un pilnveidot savu darbu, kā arī studiju programmu direktoriem sniedz vērtīgus ieteikumus studiju programmas kvalitātes uzlabošanai. Savukārt LLU vadība un katedru vai institūtu vadītāji iegūto informāciju izmanto studiju kvalitātes veicināšanas pasākumu īstenošanai universitātes līmenī. Turklāt jau trešo gadu aptaujas rezultāti ir viens no svarīgiem kritērijiem mācībspēku motivācijas sistēmā un ietekmē viņu atalgojuma lielumu.

Intervija ar nometnes skolotāju un asistentu. Jauno Zinātnieku Akadēmija 2018

Skatiet arī