Faktiskie ienākumi internetā

faktiskie ienākumi internetā
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūra 1.

Portāla manabalss. Algotiem ienākumu saņēmējiem nav jāuzskaita, cik liels nodoklis būs jāmaksā, iesniedzot gada ienākuma nodokļa deklarāciju, bet ienākuma izmaksātājs ietur un iemaksā valsts budžetā nodokli pēc ienākuma gūšanas mēneša.

bultiņas indikatori binārās opcijas

Saimnieciskās darbības veicēju avansa maksājumi ir mēģinājums novērst situācijas, kad nodokļa faktiskie ienākumi internetā nav plānojis nodokļa maksājumu, nav atlicis tam daļu no ienākumiem un nevar samaksāt visu nodokli pēc gada ienākuma deklarācijas iesniegšanas. Tas nodrošina vienmērīgāku ienākošās naudas plūsmu valsts budžetā.

Saimnieciskās darbības veicēju nodokļa avansa maksājumi nav kaut kas unikāls tikai Latvijā. Piemēram, Lielbritānijā avansa maksājums saimnieciskās darbības veicējiem jāveic, sākot ar otro gadu, divos maksājumos, kas katrs ir puse no nodokļa maksājuma par iepriekšējo taksācijas gadu.

Interneta ieņēmumi ir tā vērts

Neatspoguļo faktiskās saistības Tā kā avansa maksājums ir tikai aplēse, kas balstīta uz pagātnes ieņēmumiem un nodokļa maksājumiem, tad situācijā, kad saimnieciskās darbības veicēja ienākumi mainās, avansa maksājums varētu neatspoguļot faktiskās nodokļu saistības. Piemēram, ja saimnieciskās darbības ienākumi samazinās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tad avansa maksājumi veidos lielāku summu nekā faktiskā nodokļa saistība par gadu, kas tiek aprēķināta, iesniedzot gada ienākuma deklarāciju Šādā gadījumā pārmaksātais nodoklis tiek atmaksāts nodokļa maksātājam.

kā nopelnīt naudu ar datoru

Risks ar neregulāru darbību Turpretī situācijā, kad iepriekšējā taksācijas gada ienākumi un nodokļa maksājumi ir mazāki nekā tekošajā gadā, avansa maksājumi pilnībā nenosegs faktisko nodokļa maksājumu. Avansa maksājumi varētu sagādāt finansiālas grūtības saimnieciskās darbības veicējiem, kas to nedara regulāri un kuriem var rasties situācija, ka ceturksnī, par kuru jāmaksā nodokļu avanss, nav nekādu saimnieciskās darbības ienākumu.

video par naudu kā nopelnīt

Tā nodokļa maksājums, iesniedzot gada ienākuma deklarāciju, nebūtu tik liels, bet arī avansa maksājumi varētu būt mazāk apgrūtinoši situācijās, kad saimnieciskās darbības ienākumi kādā ceturksnī vai visā gadā ir samazinājušies, vai arī saimnieciskās darbības ienākumi nav regulāri.

Skatiet arī