Finansiālās neatkarības koeficients krājumu veidošanās ziņā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. Kredītriska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma Vispārīgie jautājumi 1.

Finanšu vadība un pārvaldība_otrā daļa

Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras ir iestādes Eiropas Parlamenta un Padomes Kredītiestādēm, kuru uzraudzību veic Eiropas Centrālā banka, noteikumi piemērojami, ja Eiropas Centrālā banka nav noteikusi savas prasības kredītriska pārvaldībai un aktīvu kvalitātes novērtēšanai.

Noteikumus ieteicams piemērot Latvijas Republikā reģistrētajām krājaizdevu sabiedrībām, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas nav iestādes Regulas Nr. Iestāde ievēro noteikumu prasības individuāli un konsolidācijas grupas līmenī vai subkonsolidēti, nodrošinot prudenciālās konsolidācijas grupā vai apakšgrupā, kā arī ikvienā meitas sabiedrībā noteikumu prasībām atbilstošu kredītriska pārvaldīšanu.

busted binārās opcijas

Noteikumos lietoto terminu skaidrojums: 6. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta izpratnē; 6. Komisija — Finanšu un kapitāla tirgus komisija; 6.

reāli veidi, kā nopelnīt naudu internetā

Katra iestāde veido savai darbībai piemērotu kredītriska pārvaldīšanas sistēmu, ņemot vērā kredītu kopējo apmēru, kredītu veidus, darījumu partneru raksturojumu, kredītriska pārvaldīšanā iesaistīto struktūrvienību daudzumu un citus faktorus, kuri būtiski ietekmē konkrētās iestādes kredītriska līmeni. Iestāde nodrošina kredītriska pārvaldīšanu, ņemot vērā tā mijiedarbību ar pārējiem iestādes darbībai piemītošajiem riskiem.

alternatīvi veidi, kā nopelnīt naudu internetā bez ieguldījumiem

Kredītriska pārvaldīšana tiek veikta nepārtraukti visā kredītriskam pakļautā darījuma pastāvēšanas laikā. Darījuma partnera kredītrisks šo noteikumu izpratnē arī tiek uzskatīts par kredītrisku.

binārās opcijas joslā

Skatiet arī