Galvenie ienākumu veidi tīklā

Kā mazināt ienākumu nevienlīdzību Latvijā?

Latvijas Bankas ekonomiste Foto: Shutterstock Latvija kopš neatkarības atjaunošanas ir daudz sasniegusi.

nopelnīt daudz bitkoīnu bez ieguldījumiem bināro opciju olimp tirdzniecības stratēģijas

Pie noteiktas iedzīvotāju skaita attīstības augstāku ienākumu uz iedzīvotāju sasniegšanā nozīme ir tikai ekonomiskajai izaugsmei. Taču, lai gan izaugsme neapšaubāmi ir nepieciešams nosacījums iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanai, ar to vien nepietiek.

Ir skaidrs, ka pie vienāda "iekšzemes kopprodukta uz iedzīvotāju" kopējie tautsaimniecības ienākumi var būt salīdzinoši vienmērīgi sadalīti starp iedzīvotājiem vai arī koncentrēties nelielas cilvēku grupas rokās.

Elektroniskās deklarēšanas sistēma

Diemžēl jāatzīst, ka Latvijā ienākumu un bagātības koncentrācija šauras iedzīvotāju grupas rokās ir izteiktāka nekā citās Eiropas valstīs.

Lai dzīves līmeņa uzlabojumu justu pēc iespējas plašāks iedzīvotāju loks un tādējādi visa sabiedrība kopumā būtu ieguvēja no izaugsmes, ir svarīgi izvairīties no augstas nevienlīdzības gan iespēju, gan rezultātu nevienlīdzības, jo pirmā ir nesaraujami saistīta ar otro. Šajā rakstā apskatīsim ienākumu un bagātības nevienlīdzību Latvijā salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, identificēsim atsevišķas apdraudētākās iedzīvotāju grupas un ar pieejamo modeļu palīdzību vētīsim, kāda veida politikas lēmumi varētu padarīt Latvijas sabiedrību vienlīdzīgāku.

Viens no veidiem, kā mēra nevienlīdzību, ir ar Džini indeksaii palīdzību.

Vēlos informēt, ka tekstā:

Varam salīdzināt nevienlīdzību, kāda rodas tirgus darbību rezultātā pēc nodokļiem, taču pirms pensijām un pabalstiemar rīcībā esošo ienākumu nevienlīdzību pēc pensijām un metatraderis binārām opcijām. Tas, cik lielā mērā pensiju un pabalstu rezultātā tirgus ienākumu nevienlīdzība mazinās, norāda uz mūsu sociālās atbalsta sistēmas efektivitāti.

Kopš Arī rīcībā esošo ienākumu nevienlīdzība sarukusi, bet gadu gaitā bijusi mazāk svārstīga.

 • Strādājot pie rakstiem, cenšamies, lai tie būtu precīzi.
 • Elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu veidi | Valsts ieņēmumu dienests
 • Jāaizpilda iesniegums par VID informācijas sistēmas lietotāju  -iemnorādot šādu informāciju: EDS klientu — juridisku vai fizisku personu, par kuru tiks iesniegti dokumenti; tiesību pārvaldnieku — lietotāju, kurš varēs gan strādāt sistēmā patstāvīgi, gan rediģēt savas un citu lietotāju tiesības un iestatījumus ir iespējami vairāki tiesību pārvaldnieki ; EDS lietotāju — fizisku personu, kura strādās sistēmā tiesību pārvaldnieka piešķirto tiesību ietvaros; IP adresi — neobligāts lauks, kurā norāda IP adresi vai IP adreses masku, ja ir nepieciešamība ierobežot konkrēta lietotāja pieeju EDS tikai no viena datora vai viena tīkla datoriem.

Salīdzinot 1. Džini indeksa attīstība ES un Baltijas valstīs, Avots: Eurostat Džini indekss attiecībā uz rīcībā esošajiem ienākumiem Latvijā ir starp augstākajiem ES, kas norāda uz lielāku ienākumu nevienlīdzību 2.

Aptaujas, uz kurām balstīti dati par ienākumu nevienlīdzību, cieš no vispārzināmām nepilnībām, piemēram, respondenti var neatklāt visus savus ienākumus; visbagātākā sabiedrības daļa aptaujās iekļūst retāk, tādējādi pilnībā neatspoguļojot nevienlīdzības līmeni. Turklāt aptaujas uzrāda tikai ienākumus, kas gūti konkrētā pārskata periodā visbiežāk — vienā gadābet maz pastāsta par to, kā galvenie ienākumu veidi tīklā kopējā tautsaimniecībā uzkrātā bagātība.

Iepriekš minētās problēmas daļēji cenšas risināt Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptauja MFPA iii, kurā rodama informācija ne tikai par mājsaimniecību ienākumiem un patēriņu, bet arī par to aktīviem un saistībām — un tādējādi arī neto bagātībuiv [1]. Turklāt MFPA īpaši cenšas nodrošināt bagātās sabiedrības daļas pilnvērtīgāku atspoguļošanuv.

Latvijas gadījumā papildus respondentu atbildēm atsevišķos gadījumos tika izmantoti arī administratīvie dati, tādējādi nodrošinot precīzāku un pilnvērtīgāku informāciju par mājsaimniecību finanšu situāciju.

 • Они разочаровали Элвина: он бы многое дал, чтобы воочию увидеть поднимающиеся ввысь горы старинных записей и собственных грез.
 • Kā mazināt ienākumu nevienlīdzību Latvijā
 • Когда наконец давно уже невидимое светило зашло, отсветы закатного неба еще некоторое время мерцали на танцующей поверхности воды.

Izmantojot MFPA datus 3. Džini indekss neto galvenie ienākumu veidi tīklā visās apskatītajās valstīs ir augstāks nekā Džini rīcībā esošajiem ienākumiem, un Latvijā šī nevienlīdzība ir visaugstākā.

Augsta bagātības koncentrēšanās maza iedzīvotāju loka rokās ir vēl lielāks kavēklis vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai nekā augsta ienākumu nevienlīdzība. Sociālās mobilitātes iespējas ir apdraudētas, jo cilvēka sasniegumi diemžēl nav atkarīgi tikai no viņa paša uzcītības un darba, bet gan arī no viņa sākotnējā stāvokļa — indivīdam pieejamās izglītības, tā, cik lielā mērā indivīds pakļauts nelabvēlīgai videi, augstam stresa līmenim piemēram, liela ģimenes parādu sloga dēļ utt.

Nevienlīdzība veicina sociālo noslāņošanos un nerisināta no paaudzes paaudzē kļūst arvien problemātiskāka. Piemēram, eiro zonā aktīvu un galvenie ienākumu veidi tīklā atšķirības starp dažādām vecuma grupām ir ievērojami mazāk izteiktas tirdzniecības roboti tirgū Latvijā — visu vecuma grupu mediānas ir salīdzinoši tuvas tautsaimniecības mediānai 1.

 1. Elektronisko sakaru likums
 2. Но вопрос этот мог оставаться открытым: кем бы ни являлись эти существа, они заслужили право Хилвар еле разобрал слова, которые Элвин прошептал на обратном пути.
 3. Turbo opciju apskats
 4. Kā lejupielādēt bitcoins
 5. Kā nopelnīt naudu internetā par atsauksmēm
 6. Tirdzniecības signāli iq iespēju binārajām opcijām
 7. Elektroniskās deklarēšanas sistēma | Valsts ieņēmumu dienests
 8. Они могли забирать себе Вселенную, коли она так уж была им нужна, а мы удовольствовались миром, в котором родились.

Latvijā jaunākajām mājsaimniecībām pieder gan daudz vērtīgāki īpašumi, gan dārgāki transportlīdzekļi. Turklāt to ienākumi ievērojami pārsniedz tautsaimniecības vidējo rezultātu. Savukārt vecākā gadagājuma mājsaimniecībām gan ienākumi, gan aktīvu vērtība visbiežāk ir krietni zem vidējā. Tuvas vērtības tautsaimniecības mediānai tiek apzīmētas ar dzeltenu krāsu, lielas pozitīvas atšķirības — ar zaļu, bet lielas negatīvas atšķirības — ar sarkanu.

labākās bināro opciju sistēmas mql5 bināro opciju rādītāji

Secināms, ka Latvijā lielākās negatīvās atšķirības no tautsaimniecības vidējā rezultāta ir vecāka gadagājuma mājsaimniecībām. Tāpēc nav brīnums, ka, aplūkojot iedzīvotāju sadalījumu pēc nodarbinātības statusa pa ienākumu grupām, redzams, ka zemāko ienākumu grupā lielāko daļu veido pensionāri 4.

Pensionāru īpatsvars pirmajā ienākuma kvintilēvi Latvijā ir divas reizes lielāks nekā eiro zonā. Otra lielākā grupa zemāko ienākumu kategorijā ir bezdarbnieki.

Ienākumu nevienlīdzība ietekmē ne tikai atsevišķus indivīdus vai mājsaimniecības, bet arī tautsaimniecības attīstību kopumā. Nevienlīdzība laika gaitā veicina sabiedrības neapmierinātības kāpumu, un augošā netaisnības izjūta starp iedzīvotājiem, kas pieder zemākajiem ienākumu līmeņiem, var izraisīt politisku nestabilitāti.

Tā kā nevienlīdzība ir mūsu ekonomikas dalībnieku, valdības, institūciju lēmumu rezultāts, tad mūsu spēkos ir arī to mazināt.

Vienlīdzīgas iespējas valsts var stimulēt, piemēram, nodrošinot kvalitatīvas un darba tirgum atbilstošas izglītības gan formālās, gan neformālās pieejamību visiem iedzīvotājiem, un cerēt, ka ar to pietiks, lai nākotnē mazinātos arī rezultātu nevienlīdzība.

Tev varētu interesēt

Ir iespējams arī mainīt pašreizējo ienākumu un bagātības pārdales politiku ar mērķi mazināt nevienlīdzību. Taču, to darot, jāņem vērā mūsu sabiedrības specifika. Piemēram, politika, kas vērsta uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresivitātes palielināšanu un ir adekvāts rīks nevienlīdzības mazināšanai Eiropā, nederēs, kāda ir cenu darbība binārajās opcijās risinātu nabadzīgāko iedzīvotāju problēmas Latvijā.

Tas tādēļ, ka šī politika nespēj "aizsniegt" zemo ienākumu grupu, kurā, kā iepriekš minējām, dominē pensionāri un bezdarbnieki. Šīs iedzīvotāju grupas ienākumus var ietekmēt ar tiešiem pabalstiem.

Tas nozīmētu pabalsta ieviešanu, veicot piemaksas trūcīgākajiem iedzīvotājiem līdz noteiktam minimālam ienākuma līmenim, faktiski garantējot, ka neviena sabiedrības locekļa ienākumi nebūs zemāki par GMI. Šeit svarīgi saprast, ka GMI līmenis un pabalsta apmērs nav viens un tas pats.

Pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp GMI reizinājumu ar ģimenes locekļu skaitu un kopējiem ģimenes ienākumiem.

Lai nauda sāktu pelnīt naudu, tā ir prātīgi jāiegulda, turklāt ne vienmēr ieguldījumi atmaksājas uzreiz — dažreiz tas nenotiek vispār. Tāpēc mēģinot pelnīt ar pasīvo ienākumu avotiem ir jābūt gan gudram, gan pacietīgam. Galvenie peļņas avoti ir: Ienākumi no piederošo īpašumu iznomāšanas; Ienākumi no finanšu un kapitāla pieauguma; Ienākumi no investīcijām uzņēmējdarbībā; Akciju tirgos gūti ienākumi. Tiem ir dažādas atdeves un riska līmeņi, taču visos ir potenciāls nopelnīt ilgtermiņā. Tie nevar aizstāt aktīvos ienākumus — algu vai peļņu no darbošanās uzņēmumā — bet tie var būt labs papildu ienākumu avots.

Līdz ar to GMI pabalsts atšķirtos katrai ģimenei. Šobrīd atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. Katra pašvaldība ir tiesīga dažādām iedzīvotāju grupām noteikt citu GMI līmeni, kas nav zemāks par šo līmeni.

Likuma piemērošanas joma 1 Likums nosaka lietotāju, elektronisko sakaru komersantu, privāto elektronisko sakaru tīklu īpašnieku un valsts pārvaldes iestāžu kompetenci, tiesības un pienākumus, kas saistīti ar elektronisko sakaru nozares regulēšanu, elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu, elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, kā arī ierobežoto resursu lietošanu un pārvaldīšanu. Latvijas Republikas jurisdikcijā esošo raidorganizāciju veidošanas, reģistrācijas, darbības un uzraudzības kārtību nosaka Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums. II nodaļa Valsts pārvalde elektronisko sakaru nozarē 4. Elektronisko sakaru nozari pārvaldošās institūcijas 1 Vispārējo valsts pārvaldi elektronisko sakaru nozarē atbilstoši savai kompetencei nodrošina Satiksmes ministrija. Lai nodrošinātu minēto uzraudzību, Datu valsts inspekcijai ir Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās tiesības.

Veicot aprēķinus, noteicām vairākus mērķa GMI apjomus tā, lai tā ieviešana samazinātu Latvijas rīcībā esošo ienākumu Džini indeksu: 1 līdz ES vidējam līmenim un 2 līdz pat Zviedrijas līmenim. Viena no iespējamajām GMI izmaiņu kombinācijām, kas sasniegtu šos mērķus, būtu GMI palielinājums līdz atbilstoši 1 eiro un 2 eiro.

Tātad, lai iecerētās politikas izmaiņas finansētu, nepieciešams ievērojams apjoms papildu līdzekļu.

ro variants kurā kriptā ātri nopelnīt naudu

No pirmā acu skatiena šāda reforma nešķiet visai reālistiska, raugoties no valsts budžeta viedokļa. Tomēr reformu var veikt pakāpeniski, ne vienā gadā, tam atrodot atbilstošus finansēšanas avotus.

Viena iespēja ir novirzīt šādam mērķim visus līdzekļus, ko valsts budžets papildus iegūtu no ēnu ekonomikas mazināšanas. Šāds piedāvājums šķiet loģisks, raugoties gan no paaudžu solidaritātes viedokļa, gan arī būtu vienkārši skaidrojams sabiedrībai, aicinot godīgi maksāt visus nodokļus. Ēnu ekonomika samazina valsts ieņēmumus un līdz ar to — pieejamo sociālo atbalstu, ko būtu iespējams pārdalīt visnabadzīgākajām iedzīvotāju grupām.

Aplokšņu algu saņēmēji arī paši ir sociāli neaizsargāti. Turklāt nākotnē sabiedrības nevienlīdzība varētu kļūt par vēl lielāku problēmu, jo personu, kas šobrīd darbojas ēnu ekonomikā, nākotnes pensijas, visdrīzāk, būs ļoti nelielas, tādējādi vēl izteiktāk pakļaujot šo grupu nabadzības riskam vecumdienās.

Seko aktualitātēm

Lai Latvijas budžets būtu spējīgs realizēt iepriekš minēto GMI palielināšanas scenāriju, ēnu ekonomikas apjoms jāsamazina aptuveni par 1 vienu piektdaļu un 2 vienu trešdaļu. Lai gan ļoti ambiciozs, pat Zviedrijas līmenim atbilstoša Džini līmeņa sasniegšanas scenārijs nešķiet pilnīgi galvenie ienākumu veidi tīklā, jo īpaši ņemot vērā, ka, piemēram, no Nevienlīdzība Latvijā ir salīdzinoši augsta, un mūsu pašreizējā sociālā atbalsta sistēma šo problēmu risina daudz mazākā mērā nekā ES.

Ienākumu un bagātības sadalījums pa demogrāfiskajām grupām Latvijā ir atšķirīgs no vairuma pārējo ES valstu, un tādēļ uzmanīgi jāizsver, kādi varētu būt efektīvākie politikas rīki tieši Latvijas gadījumā, lai sasniegtu vēlamo rezultātu nevienlīdzības mazināšanā. Viedoklis Baltijas Starptautiskā ekonomikas politikas studiju centra pētnieciskās grupas locekle Anna Zasova Latvijā ienākumu nevienlīdzības līmenis ir viens no augstākajiem ES. Tam ir vairāki iemesli, bet nozīmīgs faktors ir pabalstu politika.

Ienākumu testētie pabalsti tiek maksāti atkarībā no cilvēku ienākumiem - pabalsts pienākas tikai tiem, kam ienākumi ir zemāki par noteiktu slieksni.

Footer menu

Tāpēc šie pabalsti ir labi mērķēti tieši uz trūcīgākajām iedzīvotāju grupām un ir efektīvs veids, kā mazināt ienākumu nevienlīdzību un nabadzību. Latvijā ir divi ienākumu testētie pabalsti — GMI pabalsts un mājokļa pabalsts. GMI pabalsts ir ļoti zems un nav piesaistīts nevienam ekonomisko attīstību raksturojošam rādītājam.

Šo ir plānots mainīt - Labklājības ministrijas izstrādātajā "Plānā minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai Tas ir solis pareizajā virzienā, jo skaidrs, ka pašreizējais GMI pabalsta līmenis nav pietiekams un nākotnē pabalsti trūcīgākajiem iedzīvotājiem ir jāpalielina.

nopelnīt naudu ātri un ērti kā ātri nopelnīt naudu bez naudas

Jāmaina ne vien pabalstu līmenis, bet arī princips, pēc kura tie tiek piešķirti. Pašreizējie noteikumi paredz, ka, ja GMI pabalsta saņēmējs sāk strādāt un gūt ienākumus, saņemtā pabalsta apmērs tiek samazināts par to pašu lielumu, par kuru pieauguši viņa ienākumi no darba. Piemēram, ja ienākumi no darba ir palielinājušies par 30 eiro, pabalsta apmērs tiek samazināts par 30 eiro. Cilvēki ir noķerti tā dēvētajā nabadzības slazdā, kad ienākumi ir tik zemi, ka nav iespējams sākt strādāt.

Risinājumi šai situācijai var būt dažādi. Piemēram, var nesamazināt pabalstu par to pašu lielumu, par kuru pieaug darba ienākumi, bet samazināt to pakāpeniski piemēram, par katru papildus nopelnīto eiro pabalsts tiek samazināts par 0.

Cits iespējamais risinājums ir maksāt speciālus pabalstus tiem, kuri sāk strādāt — tas uzlabotu stimulus strādāt, palīdzētu trūcīgākajiem iedzīvotājiem izrauties no nabadzības slazda un veicinātu ienākumu nevienlīdzības samazināšanos.

Viedoklis Pārresoru koordinācijas centra konsultante Māra Sīmane Paldies Latvijas Bankas analītiķiem par nevienlīdzības mazināšanas tvērumu un drosmīgo piedāvājumu iezīmēšanu.

vietne pelna naudu atsauksmes nopelnīt naudu interneta priekšpostenī

Pēdējās trīs valdības veicinājušas nodarbinātību, palielinājušas materiālu atbalstu ģimenēm ar bērniem, paaugstinājušas minimālo algu u. Arī viens no Tāpat valdības stiprinājušas iespēju vienlīdzību atsevišķām iedzīvotāju grupām.

visizdevīgākie veidi, kā nopelnīt naudu internetā kur viegli nopelnīt naudu

Ko mēra, to risina… Nākamajā periodā jāpaplašina nevienlīdzības mazināšanas mērķis, ņemot vērā, ka cilvēks nepārtiek no algas vien. Veidojot nākamo Nacionālo attīstības plānu NAPrūpējoties par to, lai cilvēks valstī būtu pirmajā vietā, jāpievērš uzmanība materiālajai labklājībai ne tikai nodarbinātības un ienākumu griezumā, bet arī veicinot turīgumu "bagātību"t.

Kā aprakstīts Latvijas Ziņojumā ANO par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanuLatvijas ilgtspējīga attīstība panākama divos vektoros: stiprinot inovatīvu un ekoefektīvu tautsaimniecību un mazinot iespēju un ienākumu nevienlīdzību. NAP Piemēram, ienākumu nevienlīdzības mazināšanai nepieciešama minimālā ienākumu līmeņa noteikšana un sistēmas izveide, kā arī pietiekams finansējums sociālā atbalsta sistēmai. Turīguma veicināšanai jāstiprina indivīda spējas un iespējas uzkrāt un saglabāt aktīvus mājokļus, iekrājumus u.

Skatiet arī