Ienākumi ārzemēs, izmantojot internetu, Kā strādā kredīti ārzemēs dzīvojošajiem?

Pašnodarbinātā sociālās iemaksas un ienākuma nodoklis - LV portāls

ienākumi ārzemēs, izmantojot internetu

Kā nopirkt auto droši Fiziskai personai Informācija iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai algas nodokļa grāmatiņā jāsniedz fiziskajām personām pašām elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDSvai personiski, ierodoties VID klientu apkalpošanas centrā. Informācijas sniegšana par galveno ienākuma gūšanas vietu, apgādājamiem un papildu atvieglojumiem tiešsaistes ienākumu likmes iekļaušana algas nodokļa grāmatiņā ir nodokļu maksātāja pienākums un vienlaikus arī izvēle.

Tikai pati persona var veikt izvēli par darba devējam redzamo informāciju personas algas nodokļu grāmatiņā, tai skaitā personas invaliditāti vai apgādībā esošām personām. Ja persona izvēlas informāciju par atvieglojumiem nerādīt darba devējam un norāda to savā algas nodokļu grāmatiņā, nodokļu atvieglojumus, kas tai pienākas, persona var piemērot, iesniedzot attiecīgā taksācijas gada ienākumu deklarāciju, tādējādi nodrošinot sev tiesības saņemt visus atvieglojumus, tai skaitā atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli izmantojot internetu apmērā.

ienākumi ārzemēs, izmantojot internetu

Darba devējiem Izmantojot Izmantojot internetu Elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDSir iespējams iegūt informāciju par saviem darbiniekiem tiem, kuri ir izvēlējušies nodokļa atvieglojumus piemērot pie konkrētā darba devēja un aktuālajiem piemērojamiem nodokļu atvieglojumiem, kurus darba ņēmējs ir apstiprinājis. Saistītās tēmas:.

ienākumi ārzemēs, izmantojot internetu

Skatiet arī