Izvēles skola. Skolas izvēle Ņūorleānā: kam pievērš uzmanību skolēnu vecāki?

izvēles skola
Tajā vecākiem, bērniem, izglītības politikas plānotājiem un citiem interesentiem ir iespēja iepazīties ar Latvijas skolu tīklu digitāli.

Izvēles skola Mērķis vidusskolā Vidusskolas mērķis — palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai darba signāli par iespējām vai savai profesionālai darbībai.

Mainītais vidusskolas modelis dos skolēniem iespēju vairāk mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes plāniem. Mācoties to, kas interesē, skolēnam ir lielāka motivācija, veidojas dziļāka izpratne un labākas prasmes mācību priekšmetos.

  1. Kā parādījās binārā opcija
  2. Ģenēzes matricas bināro opciju stratēģija
  3. Pedagoģe: izvēļu grozi skolās iezīmēs jaunu laikmetu - DELFI
  4. Kā īsti nopelnīt naudu iztikai
  5. „Skolu karte” – palīgs vecākiem un bērniem izvēlēties skolu - LV portāls
  6. Pārskati par bināro iespēju stratēģiju
  7. Kā šodienas izvēle, kuru mācību jomu apgūt, ietekmēs tavu nākotni?
  8. Bināro iespēju konsultants 60 sekundes

Viņš spēcīgāk apzinās un var attīstīt savas intereses. Svarīgākās pārmaiņas mācībās Skolēni mācīsies mazāku skaitu priekšmetu, bet atsevišķus priekšmetus, īpaši Vienlaikus iegūtās vispusīgās zināšanas un prasmes katrā mācību jomā veidos plašu redzesloku, lai neierobežotu nākotnes izvēles iespējas.

Skolas izvēle Ņūorleānā: kam pievērš uzmanību skolēnu vecāki?

Pirmsskolā un pamatizglītībā iesāktā mācīšanās iedziļinoties, lai veidotu izvēles skola zināšanas un izpratni, iegūtu prasmes pētīt un analizēt, radīt vēl nebijušus risinājumus jaunās un kompleksās situācijās, turpinās vidusskolā. Mācību satura apguve turpmāk būs 3 līmeņos vispārīgajā, optimālajā un augstākajā un valsts pārbaudījumus plānos atbilstoši. Mācību satura apguve optimālajā līmenī būs pietiekama, lai iestātos augstskolā.

izvēles skola

Saturu skolēni apgūs kursu veidā — pamata, padziļinātos un specializētos kursos; būs noteikts stundu skaits katram kursam, taču skola varēs elastīgi plānot tos ilgākā vai īsākā laika periodā. Padziļināto kursu apguve pielīdzinās Latvijas skolēnu iespējas labākajām pasaules izglītības sistēmām. Vecāku iesaiste Kādu atbalstu var sniegt vecāki?

Uzturēt jaunietī interesi par mācībām, iedrošināt un atbalstīt jaunu zināšanu apguvē. Ikdienā veidot pozitīvu attieksmi pret skolu. Uzturēt interesi nevis par vērtējumu, bet par zināšanām, prasmēm, vērtībām. Vecāki var palīdzēt veidot veselīgu attieksmi pret pārbaudes darbiem kā daļu no mācīšanās procesa — kā iespēju novērtēt, kā veicas, cik tālu esi ticis, lai dotos tālāk.

Katrai skolai jāspēj izveidot vismaz divus izvēles grozus, ļaujot skolēniem turpināt mācības sev piemērotākajā virzienā.

Palīdzēt attīstīt tādas prasmes, kas ļauj dzīvē kļūt patstāvīgākam un neatkarīgam, apzināties savas stiprās puses, mācīties pārvarēt grūtības. Palīdzēt apgūt paņēmienus, kā pārvarēt stresu, trauksmi. Palīdzēt plānot un ievērot dienas režīmu, sabalansēt mācīšanos ar ārpusstundu aktivitātēm.

izvēles skola

Veidot konstruktīvas attiecības ar skolotājiem, citiem skolas darbiniekiem un vecākiem. Sarunāties, risināt jautājumus.

izvēles skola

Interesēties par sava bērna individuālo progresu un runāt par to ar skolotājiem. Izrādīt patiesu interesi par jaunieša dzīvē svarīgo, sarunāties.

Latvijā Autori: Vita Anstrate LTV Ziņu dienesta korespondente Šogad, kad skolās ieviesīs jauno kompetenču saturu, skolēniem un pedagogiem papildu grūtības sagādās Covid ierobežošanai paredzētie drošības pasākumi. Daudzās skolās Zinību dienas pasākumi, kā arī mācības notiks nevis vienlaikus visām klasēm, bet gan atšķirīgos laikos un pat vietās. Izglītības un zinātnes ministrija IZM izstrādājusi ieteikumus, kā organizēt mācību darbu, taču piemērotāko modeli izvēlēsies katra skola pati. Grūtāk klāsies tām izglītības iestādēm, kurās ir lielāks skolēnu skaits un mazākas telpas.

Būt klāt un atbalstīt. Sarunāties par piedzīvoto, pārdzīvoto, domāto un darīto, izdošanos un grūtībām. Pārrunāt nesaprašanos, tostarp vienaudžu vidū, palīdzēt  izprast dažādu pušu viedokli, meklēt risinājumus.

izvēles skola

Skatiet arī