Jaunumi cigarešu tirdzniecībā

Atpakaļceļš

Viegli lasīt Publicēts: Ministru jaunumi cigarešu tirdzniecībā Noteikumi Nr. Komersantiem pirms tirdzniecības uzsākšanas jāaizpilda noteikumu Nr. Iesniegumu var iesniegt personīgi Rīgā, Klijānu ielā 7, nosūtīt pa pastu Klijānu ielā 7, Rīgā, LV — vai iesniegt elektroniski, ja tas parakstīts ar elektronisko parakstu vai izmantojot portālu  www.

Inspekcija iesniegumu izskatīs saprātīgā termiņā, bet ne ilgāk kā norādīts Iesniegumu likumā. Ja, izskatot iesniegumu, tiks konstatēts, ka tas nav aizpildīts atbilstoši vai ir aizpildīts nepilnīgi, Inspekcija 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstveidā pieprasa komersantam precizēt iesniegto informāciju.

stratēģijas 30 minūtes par binārām opcijām

Komersantam pēc pieprasījuma saņemšanas 14 dienu laikā jāiesniedz Inspekcijai precizētu informāciju. Komersantiem, kuri elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu tirdzniecību uzsākuši līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, t. Iesniegumā jānorāda informācija par tirdzniecības vietu un piedāvāto sortimentu.

24 opciju platforma

Veidlapu paraksta uzņēmuma paraksttiesīgā persona, norādot kontaktinformāciju par sevi un kontaktpersonu, ja tāda ir. Ierakstu skaitu iesniegumā par tirdzniecības vietām iespējams papildināt pēc nepieciešamības.

PRET TABAKU - NĒ CIGARETĒM!

Komersanta pienākumos ietilpst ziņot Inspekcijai, ja tas uzsāk tirdzniecību jaunā vietā vai ja mainās iesniegumā norādītā komersanta nosaukums, juridiskā adrese, paraksttiesīgā persona, kontaktpersona, plānotais sortiments, tirdzniecības vietas nosaukums, faktiskā adrese vai telefons.

Komersantam 14 dienu laikā jāpaziņo Inspekcijai par iepriekš minētajām izmaiņām.

kā iekļūt vietējos bitkoinos

Skatiet arī