Kā nekavējoties veikt naudas samaksu

kā nekavējoties veikt naudas samaksu

Tātad, ja saņemto uzturlīdzekļu summa ir lielāka nekā valsts noteiktie minimālie uzturlīdzekļi, to daļa tiek pakļauta parādu piedziņai.

Kādi ienākumi ir pakļauti un kādi nav pakļauti parādu piedziņai

Diemžēl piedziņai, atsaucoties uz iepriekšminēto Civilprocesa likuma panta formulējumu, atsevišķi tiesu izpildītāji pakļauj arī vecāka labprātīgi maksātos uzturlīdzekļus. Piedziņa no noguldījumiem bankā un trešajām personām Ja tā ir vēlējies kreditors, tiesu izpildītājs var dot arī rīkojumu bankai vērst piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem bankās saskaņā ar Civilprocesa likuma Ja ir noteikts šāds parādu atgūšanas veids, banka parādniekam saglabās naudas līdzekļus minimālās mēneša darba samaksas apmērā.

  1. Cenrādis Kā rīkoties ārkārtas gadījumā?
  2. Kā opcijas pelna
  3. Элвин никогда не встречался с кем-либо, напоминавшим Хедрона.

Pārējā nauda tiks pārskaitīta tiesu izpildītājam. Der atcerēties, ka tas ir atšķirīgs piespiedu izpildes līdzeklis un nevis ieturējumu veikšana no darba samaksas jeb tai pielīdzinātajiem maksājumiem. Var gadīties, ka parādnieka bankas konts ir bloķēts, šajā kontā tiek saņemta darba samaksa, un paralēli arī banka veic ieturējumus no konta.

Šāda situācija var izveidoties, jo tiesu izpildītājs, dodot rīkojumu apķīlāt bankas kontus, nevar pārbaudīt, kādus naudas līdzekļus parādnieks šajā kontā glabā vai saņem.

Zibmaksājumi

Parādniekiem ir jāsaprot, ka tiesu izpildītājam  nav iespēju redzēt parādnieka bankas kontu. Ko darīt, ja nauda parādu nomaksai tiek atvilkta dubultā - no algas un no bankas konta?

  • Starptautiskie maksājumi - Swedbank
  • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums Likuma nosaukums
  • Zibmaksājumi Aktualizēts:
  • Vietējie maksājumi - Swedbank
  • Maksājumu sistēmas - Zibmaksājumi
  • Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums

Parādniekam nekavējoties ir jāvēršas pie tiesu izpildītāja un jāraksta iesniegums, norādot, ka šis konts ir nepieciešams darba samaksas saņemšanai, un jālūdz to atķīlāt. Klāt jāpievieno bankas konta pārskats, kurā redzams, ka parādnieks tiešām saņem darba samaksu uz šo kontu vai arī kādus citus pabalstus, uz ko nedrīkst vērst piedziņu.

Starptautiskie maksājumi

Ja ieturējumi no parādnieka darba samaksas saskaņā ar Civilprocesa likuma Ja būs izveidojusies situācija, ka konta apķīlāšanas rezultātā no konta būs noņemti vairāk naudas līdzekļu, nekā to pieļauj ikmēneša ieturējumu apmērs no darba algas, šī starpība parādniekam tiks atgriezta. Tiks atmaksāti arī visi naudas līdzekļi, uz kuriem pēc likuma piedziņu veikt nedrīkst. Termiņš, kādā naudas līdzekļi tiesu izpildītājam jāatmaksā, likumos nav atrunāts.

top bināro opciju apskats

Praksē tas notiek saprātīgi, apmēram 3 darba dienu laikā. Vienlaikus der atcerēties, ka tiesu izpildītājam atgūtā nauda kreditoram ir jāpārskaita septiņu dienu laikā. Tāpēc, ja kādi lieki naudas līdzekļi no konta ir noņemti, pie tiesu izpildītāja ir jāvēršas nekavējoties. Ja nauda, kas jāatgūst, vēl atradīsies tiesu izpildītāja depozīta kontā, to bez problēmām uz iesnieguma pamata varēs saņemt.

peļņa bitcoin bot

Ja nauda jau būs pārskaitīta kreditoram, tad ar iesniegumu būs jāvēršas pie kreditora. To, vai kreditors dubultā ieturēto summu parādniekam atgriezīs, nav iespējams prognozēt.

Vietējie maksājumi

Kreditors to var atteikties darīt, jo viņu interesē iespējami ātri atgūt savu naudu un viņam nav tiesību un pienākuma izvērtēt tiesu izpildītāja darbību pamatotību. Praksē var rasties situācija, kad parādnieks uz kontu saņem gan darba samaksu, gan, piemēram, kāds ģimenes loceklis katru mēnesi viņam pārskaita eiro. Šādā situācijā tiesu izpildītājs kontu var arī neatķīlāt.

Tiesu izpildītājs uz iesnieguma pamata katru mēnesi parādniekam kā nekavējoties veikt naudas samaksu to ieturējumu daļu, ko nevar apķīlāt, bet pārējos naudas līdzekļus apķīlās un no konta noņems, saglabājot  likumā noteikto minimālo ikmēneša summu. Praksē var būt arī tāda situācija, kad naudas līdzekļi tiek ieturēti no summām, kas parādniekam pienākas no kādām palīdzība bināro opciju jomā personām, piemēram, uz līguma pamata.

Praksē visbiežākās kļūdas ir iztrūkstoši simboli, kā arī cipars "1" sajaukts ar burtu "I", cipars "0" ar burtu "O", trūkst valsts kods uc. Lai noskaidrotu pareizo kontu, būtu nepieciešams sazināties ar maksājuma saņēmēju un precizēt konta numuru.

Ja parādniekam privātpersona A ir parādā naudu un par to ir noslēgts aizdevuma līgums, tad  par šī līguma esamību parādniekam ir pienākums tiesu izpildītāju informēt. Tiesu izpildītājs, saņemot šādu informāciju, var kā nekavējoties veikt naudas samaksu rīkojumu personai A un lūgt visus naudas līdzekļus, kas būtu jāizmaksā parādniekam, pārskaitīt uz tiesu izpildītāja depozīta kontu parāda dzēšanai. Šāda pati kārtība piemērojama arī situācijās, kad parādnieks no trešajām personām saņem autoratlīdzību vai honorārus.

naudas pelnīšanas principi internetā

Izlasi par iespējām to izmantot! Labs saturs.

Skatiet arī