Pirmais variants pareizi

Tiešsaistes viktorīnas izveidošana vietnē AhaSlides

Proti, zināt, kas tajā projektā būs? Kāda būs māja, ko viņam projektēs? Ilustrēšu ar piemēru.

pirmais variants pareizi nopirkt Bitcoin lietotni

Ir nepieciešama kaut kāda jaunbūve. Vienalga kāda. Viens variants ir pasūtītājam rīkot metu konkursu. To izsludina, piesakās vairāki pretendenti, kas nāk ar savu konkrētu piedāvājumu, kāda māja būs.

Pareizrakstības nodarbības #2. Kā rakstīt datumu un laiku? | | Mr. Serge

Protams, pasūtītājam ir jasagatavo tehniskā specifikācija, un atbilstoši tai, viņam atnes piedāvājumus. No tiem var izvēlēties, kas labāk patīk, labāk der viņa vajadzībām un sarunu procedūrā noslēgt līgumu tālāk jau par projektēšanu.

Pasūtītāja otra iespēja ir rīkot vienkārši projektēšanas pakalpojuma iepirkumu. Pasūtītājs šajā iepirkumā nolīgst projektētāju pēc kaut kādiem kvalifikācijas un pēc kaut kādiem saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kritērijiem, tomēr viņš pirms projekta saņemšanas nezina, kāda būs māja, ko viņam uzprojektēs.

Viņam šķiet — atnesa papīrus, kuros kaut kas ir uzzīmēts, nolika, saskaņoju. Iespējams, veicu ekspertīzi, tomēr viņš neapzinās — tajā brīdī, kad sāk projektēt no nulles, ir milzīgs, nebeidzams iespēju klāsts, ko tieši mēs, arhitekti uzprojektēsim.

Ja pasūtītājs ir nolīdzis parastā projektēšanas pakalpojuma ietvaros, viņš ir nolīdzis kādu arhitektu biroju. Tas mēnesi pēc līguma noslēgšanas atnāk ar pirmo piedāvājumu, ar pirmo ideju ēkas arhitektūrai.

pirmais variants pareizi Ananjevas iespējas

Proti, ar pirmo plānojuma un ēkas ārējā veidola piedāvājumu. Tad arhitekts - i ar pasūtītāju sāk runāt un ir iespējams, ka pasūtītājam arhitekta zīmētais pavisam nepatīk. Vai arī pasūtītājs saprot, ka šis noteikti nav vienīgais variants, kā var īstenot viņa ieceri. Viņš vēlas redzēt vēl citus variantus. Parastajā projektēšanas pakalpojuma iepirkumā laika periods, kad un kādā veidā mēs tiksim līdz variantam, kas patiešām pasūtītāju apmierinās, būs diezgan garš.

Patlaban pasūtītājiem ir populāri teikt, ka projekts ir jāsagatavo 2 — 4 mēnešu laikā. Atvainojiet, šādā termiņā ir bezcerīgi kaut ko projektēt un piedāvāt variantus! Pasūtītājam tad ir jāņem pirmais variants, ko viņam atnesīs. Ja rīko metu konkursu, iegūst vairākus piedāvājumus, par kuriem pasūtītājs var spriest, kas vislabāk der. Un sākt gatavot projektēšanas līgumu, izejot no sākotnējā piedāvājuma, kurā, iespējams, kaut kas ir jāmaina, jāpapildina vai jāuzlabo. Bet principā viņam ir skaidrs, ko viņš pirks.

Kad iepērk vienkārši projektēšanas pakalpojumu, nav skaidrs, ko nopērk. pirmais variants pareizi

pirmais variants pareizi kā nopelnīt savu pirmo naudu vietnē

Ja dažkārt pasūtītāji teic, ka metu konkurss viņiem visu pasākumu paildzina, tad tikai uz tā rēkina, ka parastajā projektēšanas iepirkumā viņi laiku projektēšanai neparedz vispār. Iedomājieties, ka ir izsludināts metu konkurss, kam iedoti divi mēneši. Ir 2 — 3 arhitektu biroji, vai pieci biroji.

Tie darbojas un atnes, piemēram, piecas idejas. Ja pasūtītājs vēlas parasto projektēšanas pakalpojumu iepirkumu, labi, viņš pirmais variants pareizi mēneša saņem pirmo ideju, bet kur ir teikts, ka tā viņam vispār pirmais variants pareizi Kopā ņemot, derēs, tomēr kur ir teikts, ka tas ir vislabākais piedāvājums?

Šajā gadījumā, ja pasūtītājs vēlēsies piecas idejas šā projektēšanas pakalpojuma ietvaros, tad var rēķināt, ka piecu ideju gatavošana prasīs vismaz pusgadu, ja to darīs viens projektētājs. Turklāt, pasūtītājs nezina, vai arī piektā ideja viņam derēs. Šā iemesla dēļ metu konkursa izmantošana ir laika ietaupījums.

Ar nosacījumu, ka jebkurš iepirkums ir jāveic likumos noteiktām atbilstošām metodēm, ar atbilstošu specifikāciju un jāatvēl iepirkuma īstenošanai atbilstošs laika periods. LAS ir izveidojusi konkursa labas prakses nolikumu, kur aprakstīti dažādi metu konkursa veidi. Mūsu biedrības izdotajā dokumentā mēs runājam par skiču konkursiem un par ideju konkursiem.

Kāpēc vajag metu (skiču) konkursus un kā pareizi tos rīkot

Precizēšu, par ideju konkursiem, kur piedāvājumi ir ļoti vispārīgi un, kur pasūtītājam ir diezgan mazs priekštats par to, ko viņš vēlas. Viņš, iespējams, nezina, ko iesākt ar konkrēto vietu. Un tad viņš mēģina savākt aptuvenas idejas, kas var arī nebūt arhitektoniskā risinājuma ļoti konkrēts piedāvājums ar plāniem, fasādēm un griezumiem. Tā ir ideja, ko ar kādu vietu, ēku vispār darīt. Ar skiču konkursu visi galvenokārt saprot metu konkursu.

Tātad, iepirkumā prasa sagatavot arhitektūras risinājumu. Tomēr, lai to dabūtu, ir jāsagatavo iepirkums. Pirmkārt, pasūtītājam ir jābūt skaidram, ko viņam vajag. Ir jādefinē darba uzdevums. Ir pilnībā jābūt skaidrībai par ēkas funkciju, ko viņš vēlas.

Nedēļas jautājums

Tas nav kā ideju konkursā — nezinu, kā šo vietu attīstīt: vai dzīvojamā rajonā piemērotāks ir parks vai tomēr sabiedriskā ēka. Ir jābūt skaidrībai, ko projektēs — skolu, bērnudārzu, kultūras centru, sporta centru. Ir jābūt šās funkcijas telpu programmai. Ir jānosauc svarīgākie raksturlielumi tam, ko pasūtītājs vēlas.

Ja būvēs skolu, tad kādam skolēnu skaitam, kāds ir nepieciešamais mācību telpu saraksts. Jārēķinās, ka būs tehniskās palīgtelpas kāpēc diagrammas nesaskaņojas ar binārajām opcijām citas palīgtelpas: gaiteņi, halles, kāpnes.

pirmais variants pareizi bināro opciju stratēģijas par ziņām

Ir jābūt priekšstatam par to, cik liela aptuveni būs ēka. Jābūt daudzmaz pārliecībai, ka tas iekļaujas viņiem atvēlētā zemes gabala platībā.

pirmais variants pareizi datori bitkoiniem

Tad ir jāveic iepriekšējā sagatavošanās. Mēs visnotaļ ceram, ka pasūtītājs, ja runa ir par jaunbūvi, būs arhitektiem izsniedzamajiem dokumentiem pievienojis vismaz topogrāfiju. Ja viņš vēlas redzēt vizualizācijas vides kontekstā, ka viņš jau būs noteicis nepieciešamos skatu punktus un arī sagatavojis labas kvalitātes attēlus, kur ēku iemontēt.

Tas tāpēc, lai visiem pretendentiem būtu vienādi nosacījumi.

Tiešsaistes viktorīnas izveidošana vietnē AhaSlides

Būtu nepieciešams, lai būtu sagatavota vietas vēsturiskā, pilsētbūvnieciskā izpēte. Protams, ja tas ir metu konkurss un tajā gatavojas piedalīties nopietns arhitekts, viņš brauks to vietu skatīties dabā. Būtu nepieciešams, lai pašvaldība, pasūtītājs būtu sagatavojis vispārīgu informāciju par konkrēto vietu, aprakstu, ko pašvaldība tajā ir plānojusi.

Iespējams, ka apkārt ir sabiedriskais transports, iespējams, pašvaldībai ir zināma vēl kāda problemātika saistībā ar konkrēto vietu. Jo vairāk informācijas, jo labāk.

Metu konkursos, kas attiecas uz esošām ēkām, kā minimums ir jābūt digitalizētiem esošās ēkas inventarizācijas plāniem. Tiem būtu jābūt parzīmētiem datorprogrammā jābūt pieejamam vismaz DWG failamlai katram konkursa dalībniekam nebūtu jāpārzīmē inventarizācijas plānus. Noteikti ir jābūt veiktai ēkas tehniskajai apsekošanai un uzticības darījumu centri, un par to sagatavotai informācijai pamatlīmenī.

Projektētājam, ja viņam prasa piedāvājumu par ēkas turpmāko izmantošanu, ir jāsaprot, ko tur vispār var izdarīt, kāds ir ēkas stāvoklis. Ja ēka ir arhitektoniski pirmais variants pareizi vai vēsturiska — jābūt arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei. Pasūtītājam pirmais variants pareizi jāizveido žūrija metu vērtēšanai. Metu konkursa vērtēšanas žūrija nav iepirkumu komisija. Tas, iespējams, daudziem ir jaunums pie jaunā Publiskā iepirkuma likuma PIL. Agrāk nereti bija neskaidrības, metu konkursa žūriju traktēja pirmais variants pareizi iepirkumu komisiju.

Tā tas nav. Metu konkursa žūrija vērtē vien metu pēc pirmais variants pareizi kritērijiem. Viņi nevērtē pretendentu kvalifikāciju, finanšu piedāvājumus un arī nepārbauda izslēgšanas nosacījumus. Parasti kvalifikācijas kritēriji ir — kā minimums ir jābūt sertificētam arhitektam. Žūrijā noteikti vajadzētu pieaicināt pārstāvi no tās iestādes, kas ēku lietos. Proti, pārstāvi, kas pārzina, kā funkcionē šīs iestādes darbība, kas viņiem ir svarīgi.

LAS iesaka žurijā iesaistīt kādu būvvaldes pārstāvi, kas var sekot līdzi, kā būve iekļaujas pašvaldības teritorijas attīstības plānojumā un vai tas atbilst apbūves noteikumiem.

Žūrijas sastāvā ieteicams iekļaut arī kādu pašvaldības izpildvaras pārstāvi, kuram ir lēmuma pieņemšanas tiesības, kas spēj novērtēt, vai pasūtītājs vispār spēj īstenot konkrēto ieceri. Līdz ar to žūrija ir profesionāļu kopums. LAS uzskata, ka vismaz pirmais variants pareizi žūrijas būtu jābūt profesionāļiem — sertificētiem arhitektiem.

PIL prasības ir q binārā opcija, vismaz tās noteikti ir jāievēro.

Pareizrakstības nodarbības #2. Kā rakstīt datumu un laiku?

Jāsaprot, ka meta sagatavošana birojam prasa ļoti lielu resursu. Konkursa darba pašizmaksa ir atkarīga no objekta lieluma un sarežģītības. Pieticīgākās summas, ko kolēģi ir saukuši, ir aptuveni eiro.

Tomēr meta sagatavošanas pašizmaksa var sasniegt pat vairākus desmitus tūkstošus eiro, ja, piemēram, būvē nozīmīgas kultūras būves. Reālajā dzīvē metu konkursā piedāvātie prēmiju fondi labākajā gadījumā prēmijas paredz pirmajām trīs vietām.

Pat pirmajai vietai prēmija nesasniedz meta sagatavošanas pašizmaksu. To rēķina no objekta uzbūvēšanas izmaksām. Matemātika ir diezgan vienkārša — ja vēlamies pateikt, cik maksās kvalitatīvs būvprojekts, visbiežāk izmantotais paņēmiens ir rēķināt procentos no objekta realizācijas izmaksām.

  1. Kāpēc vajag metu (skiču) konkursus un kā pareizi tos rīkot | Žurnāls Iepirkumi
  2. Tiešsaistes viktorīnas izveidošana vietnē AhaSlides

Savukārt mets, būvprojekta pirmā stadija, ir vispārpieņemti procenti, cik no vispārējā būvprojekta gatavošanas laika aizņem meta gatavošana.

No šā izejot būtu jāveido balvu fonds. Manuprāt, tīri intuitīvi sakot, ka būtu pietiekami taisnīgi, ja mums būtu vismaz piecas prēmijas, no kurām mazākā nedaudz pārsniedz darba gatavošanas pašizmaksu.

Vēlos arī pasūtītājiem likt pie sirds — nevajag lieki tērēt arhitektu laiku.

Ir iespēja rīkot arī slēgtu konkursu. Metu konkursam nav vienmēr jābūt atklātam. Pasūtītājs var to rīkot ar kvalifikācijas kārtu, kur viņš izvēlas trīs vai piecus pirmais variants pareizi, kas viņam piedāvās savus metus. Būtu godīgi, ka tas būtu apmaksāts konkurss. Ir atļauts rīkot apmaksātus metu konkursus. Tas šajā gadījumā nenozīmē vien prēmijas.

pirmais variants pareizi kas ir bitcoin vienkāršs

Var nolīgt trīs, piecus, vienalga, cik biroju — katram samaksāt naudas summiņu, kas būtu darba pašizmaksa un vēl mazliet peļņas procentu. Nav jau darbam vien pašizmaksa. Tad arī vēl, iespējams, papildu prēmijas pirmajām trīs vietām. Patlaban ir izveidojusies sistēma, kad šķiet pavisam normāli arhitektam par darbu nemaksāt. Jums tik labi sanāk zīmēt, zīmējiet! Gribat teikt, ka visi, kas par darbu samaksu tomēr saņem, viņiem nepatīk un nepadodas tas, ko viņi veic?

Viņiem nav nepieciešamās kvalifikācijas un tāpēc par šo darbu saņem samaksu? Nē, it kā vajadzētu būt otrādi, tomēr attiecībās ar arhitektiem un attiecībā uz metu konkursiem pasūtītājiem šķiet pilnīgi normāli arhitektiem nemaksāt. Kad bija dziļā krīze, tolaik jebkas šķita labs un bija pietiekami liela atsaucība metu konkursiem.

Skatiet arī