Pārtikas tirdzniecība. Latvijas Republikas Finanšu Ministrija

Prasības pārtikas apritē

pārtikas tirdzniecība

Kas jāzina par ielās tirgotas pārtikas drošību Jebkuram pārtikas tirgotājam ir jānodrošina tikai nekaitīgas un drošas pārtikas tirdzniecība. Festivāli, Jāņu svinības, koncerti, pilsētu, novadu, ielu svētki uz daudz kas cits.

Pārtikas tirdzniecība

Līdztekus izklaidējošām aktivitātēm, šķiet, pasākumu neatņemama sastāvdaļa ir arī dažādu, turpat pasākuma teritorijā iegādātu uzkodu baudīšana. LV portāls skaidro, kas jāievēro tirgotājiem, lai preces kvalitāte atbilstu noteiktām prasībām, un kas jāņem vērā pircējiem, lai iegādātā pārtika būtu droša veselībai. Pārtikas un veterinārā dienesta PVD ģenerāldirektors Māris Balodis atzīst, ka vasaras periodā pārtikas kvalitātei dienests pievērš ļoti lielu uzmanību un strādā pastiprinātā režīmā.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem jebkuram pārtikas tirgotājam ir jānodrošina tikai nekaitīgas un drošas pārtikas tirdzniecība.

JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO

Bet patērētājiem gada karstajā laikā jābūt īpaši uzmanīgiem, iegādājoties pārtiku, lai izvairītos no nekvalitatīvas pārtikas lietošanas izraisītām saslimšanām. Šajos noteikumos teikts, ka tirdzniecības dalībnieks var būt gan juridiska, gan fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību un pārdod preces, kā arī fiziska persona, kas pārdod pašu ražoto lauksaimniecības produkciju - pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības, pašu iegūtus svaigus zvejas produktus nelielos apjomos un biškopības produktus vai mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas, kā arī savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes.

Izņēmums — augu izcelsmes primāras ražošanas produktu tirdzniecība nelielā apjomā tieši galapatērētājam.

  1. Lai garantētu patērētājiem drošu un nekaitīgu pārtiku, pārtikas uzņēmumiem ir jāievieš paškontroles sistēmakas ietver katra pārtikas aprites posma uzraudzību un analīzi, nosaka posmus pārtikas apritē, kas ir kritiski jeb bīstami pārtikas drošībai un nekaitīgumam un ievieš efektīvas kontroles un uzraudzības procedūras šajos posmos.
  2. Kā nopelnīt labākās idejas
  3. Bitcoin nopelnīt 2020. gadu

PVD eksperte Velga Toma skaidro: ja mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus vēlas pārdot fiziska persona, pirms ražošanas uzsākšanas personai darbība jāreģistrē PVD, kā to nosaka Pārtikas aprites uzraudzības likums. Iesniegums un citi dokumenti iesniedzami attiecīgā reģiona PVD pārvaldē atbilstoši personas faktiskās dzīvesvietas pārtikas tirdzniecība.

pārtikas tirdzniecība

PVD pārvalžu sarakstu, adreses un telefonus var atrast dienesta mājaslapā turpat atrodama arī iesnieguma forma. Toma norāda, ka neskaidrību gadījumā var sazināties ar teritoriālo pārvaldi, kur speciālisti sniegs nepieciešamās konsultācijas. PVD mājaslapā ir apkopota informācija arī par higiēnas prasībām mājražotājiem. PVD eksperte atgādina: mājražotājiem jāņem vērā, ka mājas apstākļos ražotus produktus ražošanas vietā, tirgū, pasākumos pārtikas tirdzniecība ielu tirdzniecībā drīkst izplatīt tikai tieši galapatērētājam.

Pārtikas izplatīšanas uzraudzība

Tāpat ir jānodrošina iespēja PVD inspektoriem iepazīties ar produkta ražošanas procesu un dokumentāciju. Tirdzniecība jāsaskaņo arī pašvaldībā T. Marčenkova skaidro: MK noteikumos Nr. Preču pārdošana tirdzniecības vietā bez pašvaldības atļaujas ir kvalificējama kā tirdzniecība neatļautā vietā. Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu ar šādu informāciju: fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums firma pārtikas tirdzniecība nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs; realizējamo preču grupas; paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums; saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās teritorijas pašvaldība; pārtikas tirdzniecība mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās; saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija vai fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību, ka var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas; citu informāciju, ja to paredz attiecīgās pašvaldības saistošie noteikumi.

pārtikas tirdzniecība

Vēl tirgotājam jāatceras, ka tirdzniecības vietā jābūt pircējam redzamai informācijai ar uzņēmuma nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un PVD reģistrācijas numuru. Tāpat tirgotājam ir jābūt preces pavaddokumentiem un marķējumam, kas nodrošina pārtikas produkta izsekojamību. Bez tam tirdzniecības vieta jāaprīko ar pārtikas produktu sortimentam piemērotām iekārtām un jānodrošinās pret grauzēju, kaitēkļu un mājdzīvnieku piekļuvi pārtikas produktiem.

Pārtikas uzraudzība

Ļoti būtiski ir ievērot arī personīgo higiēnu. Kas jāzina pircējiem PVD ģenerāldirektors M. Balodis norāda, ka visbiežāk saindēšanās gadījumos ar pārtiku vainojami izrādās paši patērētāji, kas mājas apstākļos lieto neatbilstoši uzglabātus vai sagatavotus pārtikas produktus. Marčenkova vērš uzmanību uz to, ka dzīvnieku izcelsmes produkti, jauktie produkti, kas satur dzīvnieku un augu izcelsmes pārtiku, ir augsta riska pārtikas tirdzniecība, kas ātri bojājas, un īsā laikā tajā var savairoties dažādu slimību ierosinātāji, tāpēc jāglabā tikai un vienīgi aukstumā vai atbilstoši ražotāja norādēm, kas sniegtas produktu marķējumā.

Patērētājam der zināt, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. Līdz ar to patērētājs nevar iepazīties ar produkta nosaukumu, sastāvu, derīguma termiņu. Tāpat PVD speciālisti atzīst, ka nereti tirdzniecības vietās netiek ievērotas higiēnas prasības vai arī pārdevēji nevar uzrādīt personīgo medicīnisko grāmatiņu.

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija

Lai arī minētās institūcijas kontroli veic, tomēr, atrodoties pasākumā vietā, kur tiek piedāvāta ēdināšana, pircējam lielā mērā nākas paļauties uz tirgotāja godaprātu. PVD iesaka pārtikas produktus iegādāties tikai zināmās un drošās vietās, bet, apmeklējot plašus publiskus pasākumus, tas ne vienmēr ir iespējams.

Saskaņā ar "Patērētāju pārtikas tirdzniecība aizsardzības likuma" Lai publiskā pasākumā nopirktais pīrādziņš vai piparkūka nesagādātu nepatīkamus pārsteigumus, pircējam arī pašam ir kritiski jāizvērtē, kādos apstākļus un no kāda tirgotāja produkts tiek iegādāts.

Izlasi par iespējām to izmantot! Labs saturs.

Skatiet arī