Stundas žetons

Pļaviņu novada ģimnāzija – Žetons

E-pasta adrese Suntažu vidusskolā Tas ir skaists brīdis, kas kalpo kā apliecinājums tam, ka Žetonu vakars veiksmīgi aizvadīts. Mēs nevēlējāmies veidot klasisku pasākumu, ko drīz aizmirsīs unmanuprāt, mēs to paveicām!

Bija gan strīdi, gan jauki brīži, kamēr nonācām pie vienota plāna  pasākuma organizēšanai.

stundas žetons

Visi kopā pavadījām garus vakarus — filmējām, dejojām, dziedājām, spēlējām utt. Bija tā patīkamā sajūta, kad atkal visa klase ir vienota un saliedēta. Tie vakari, kad norisinājās gatavošanās, bija smieklu, piedzīvojumu, pacietīga darba pilni. Priekšnesumu mēģināšana no rīta līdz vēlam vakaram notika ļoti pozitīvā gaisotnē.

Mūsu žetona vakars nebija standarta variants!

Stundu saraksts

Tajā atspoguļojām savus īpašos talantus, stundas žetons nācās apgūt arī ko jaunu, tāpēc bija cītīgi jāmēģina un jātrenējas. Katram no mums bija izdomātas asprātīgas nominācijas. Tika daudz gudrots un filmēts!

To visu samontēja, kā arī režisēja mūsu Reinis. Paldies viņam par to!

Mēs sakām lielu paldies skolotājiem un skolas darbiniekiem par atbalstu. Īpašs paldies sk. Būmeistarei  par ieguldījumu zāles noformēšanā, pateicība A. Andževam par pasākuma apskaņošanu un gaismu šovu! Paldies, direktor! Un vispār….

Nedēļas ēdienkarte Žetons Tev! Vēlā 6. Viņi saņēma savas skolas piederības zīmes-žetonus un žetongredzenus. Pats žetona saņemšanas brīdis bija īss, gaisīgs kā nomoda sapnis, bet gatavošanās nozīmīgajam vakaram sākās jau ļoti sen, otrā semestra sākumā.

Žetona vakars izdevās lieliski! Lai spars un enerģija mācībās, lai veiksme pārbaudījumos, drošs solis un pārliecība turpmākā dzīves posma plānošanā!

Skatītāji  — Sākotnēji, pasākuma 1.

Žetons- piederības zīme Viesturskolai

Atklājās arī jauni un pārsteidzoši  talanti. Piemēram, Reinis Ozoliņš demonstrēja lieliskas žonglētāja iemaņas, klases puiši parādīja apskaužami sinhronu un precīzu plaukstu deju. Zane Kampa un Līna Millere savos individuālajos priekšnesumos dziedāja pašu spēlētās ģitāras pavadījumā.

Iespējams, klases audzinātājas Initas Andževas mūzikas mīlestība palīdzējusi radīt īpašu klases audzēkņu  ansambli, kura muzikālais pavadījums bija ar pašu radītām un vadītām zvanu, ģitāras, tamburīna un ksilofonu skaņām. Klases meitenes ļāvās dinamiskai meiteņu dejai, kurā demonstrēja vairākus deju stilus.

ClassFlow: 6. Resursu pievienošana un augšupielāde

Pasākuma 2. Skolas direktors Mārtiņš Leja iejutās vakara vadītāja lomā.

stundas žetons

Tika prezentētas vairākas izvirzītās nominācijas videoformātā. Video katram  audzēknim tika individuāli veidots, izceļot īpašās spējas, talantus un raksturīgās iezīmes. Video filmēšana un montēšana, atbilstošas mūzikas piemeklēšana bija Reiņa Ozoliņa pārziņā.

Savukārt, visi Šī pasākuma daļa nereti bija ļoti jautra, smieklīgu un mīļu pārsteigumu pilna. Katrs skolēns, pēc  izvirzītās nominācijas vērošanas,  kaut mirkli varēja gozēties īstu prožektoru gaismā un iet, nedaudz pielāgotā variantā — kāpt,  pa sarkano stundas žetons, kurš to aizveda līdz svinīgajai žetona saņemšanai.

stundas žetons

Klases audzinātāja saņēma simpātīju balvu un arī žetonu. Pasākuma noslēguma daļā Šī gada žetonvakars noteikti radīja īpaši labas un sirsnīgas emocijas, mazliet arī skumjas sajūtas, jo iezīmē ne tikai tuvojošos eksāmenus, bet arī skolas gaitu beigšanu Suntažu vidusskolā.

Paldies visiem skaistā vakara organizētājiem, vadītājiem stundas žetons, dalībniekiem un skatītājiem.

Skatiet arī