To izmantošanas iespējas un stratēģijas. Virtuālo asistentu izmantošanas iespējas Latvijas uzņēmumu digitālā mārketinga stratēģijā.

Jauna ilgtermiņa enerģētikas stratēģija

Show full item record Abstract Konkurences apstākļos uzņēmumiem jādomā kā efektīvi veidot digitālā mārketinga stratēģiju, kas atbilst digitālā patērētāja prasībām.

to izmantošanas iespējas un stratēģijas Bitcoin pieaugums pa gadu diagrammu

Virtuālais asistents ir datorprogramma, kas var būt veidota ar mākslīgo intelektu un sniedz organizācijām iespēju veidot jaunus saskarsmes punktus ar auditoriju, noturēt uzmanību un veicināt pārdošanu.

Darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskām atziņām par digitālo mārketingu un virtuālajiem asistentiem, un autores veikto pētījumu, izpētīt, novērtēt un analizēt virtuālo asistentu izmantošanas iespējas Latvijas uzņēmumu digitālā mārketinga stratēģijā, lai izstrādātu secinājumus un sniegtu priekšlikumus par iespējām izmantot virtuālos asistentus Latvijas uzņēmumos.

Stratēģijā, nosakot mērķi veicināt konkurētspējīgu ekonomiku, nosaukti arī kvantitatīvi sasniedzamie rādītāji. Avots: Ekonomikas ministra Daniela Pavļuta prezentācija Aizvadītajā trešdienā Ekonomikas ministrija EM iepazīstināja ar nule izstrādātajām vadlīnijām enerģētikas politikas plānošanai laikposmā līdz To plānots panākt, veicinot efektīvu atjaunojamo energoresursu izmantošanas tehnoloģiju ieviešanu, izvēršot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus un tiecoties uz Eiropas Savienības ES ilgtspējības mērķu sasniegšanu. Trešais "Stratēģijas " mērķis paredz apgādes drošuma paaugstināšanu, nodrošinot enerģijas lietotājiem pieejamas, stabilas enerģijas piegādes, mazinot ģeopolitiskos riskus, dažādojot piegāžu ceļus, attīstot starpsavienojumu infrastruktūru, veidojot rezerves un iesaistoties starptautiskā regulējuma pilnveidošanā.

Bakalaura darbā veikta analīze par digitālā mārketinga, digitālā mārketinga stratēģijas, virtuālo asistentu būtību un nozīmi mūsdienās, kā arī par virtuālo asistentu izmantošanas iespējām Latvijas uzņēmumu attīstībai.

Analizēti virtuālo asistentu izmantošanas piemēri Latvijā. Veiktas intervijas ar digitālā mārketinga ekspertiem un patērētāju aptauja par virtuālo asistentu izmantošanu digitālā mārketinga stratēģijā, izstrādāti priekšlikumi Latvijas uzņēmumu digitālā mārketinga stratēģijas uzlabošanai.

Tavai Karjerai - Tavas karjeras izvēles pamatsoļi

Bakalaura darbs sastāv no 68 lpp. In a competitive environment, companies need to think about how to effectively develop a digital marketing strategy that meets the requirements of the digital consumer.

to izmantošanas iespējas un stratēģijas kā padarīt ātru bitcoin

A virtual assistant is a computer program that can be created with artificial intelligence and gives organizations the opportunity to create new points of contact with the audience, keep their attention and promote sales. The aim of the work is to study, evaluate and analyze the possibilities of using virtual assistants in the digital marketing strategy of Latvian companies.

Theoretical knowledge about digital marketing and virtual assistants, and the author's research to izmantošanas iespējas un stratēģijas used to develop conclusions and provide proposals for using virtual assistants in Latvian companies.

to izmantošanas iespējas un stratēģijas vienkāršākais veids, kā strādāt ar iespējām

The bachelor's thesis includes an analysis of digital marketing, digital marketing strategies, the nature of virtual assistants and the possibilities of using virtual assistants for the development of companies of Latvia. Examples of the use of virtual assistants in Latvia are analyzed.

to izmantošanas iespējas un stratēģijas ienākumi internetā advokātam

Interviews with digital marketing experts and a consumer survey on the use of virtual assistants in digital marketing strategy have been conducted, and proposals for improving the digital marketing strategy of Latvian companies have been developed.

The work consists of 68 pages, it contains 3 tables, 14 illustrations, 16 appendixes, and sources of literature used consist of 51 units.

to izmantošanas iespējas un stratēģijas gudra nauda tiešsaistē

Skatiet arī