Troksnis tirdzniecībā.

Ja tiek pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis - LV portāls

troksnis tirdzniecībā

Vispārpieņemtā nozīmē ar troksni saprot visas blakusskaņas, kas neļauj pareizi uztvert runu, mūziku, traucē darbā un atpūtā. Skaņas frekvenču kopumu, kas veido troksni, sauc par trokšņa spektru.

troksnis tirdzniecībā

Izšķir zemas frekvences līdz Hzvidēji troksnis tirdzniecībā frekvences Troksnis tirdzniecībā un augstfrekvences troksni virs Hz. Trokšņa stiprumu mērī ar skaņas radītā spiediena attiecību pret spiedienu, kas pieņemts par salīdzināšanas mērvienību un aptuveni atbilst spiedienam, kāds ir skaņai ar Hz frekvenci pie dzirdamības sliekšņa Tā kā skaņas spiediens pie dzirdamības sliekšņa ir miljoniem reižu mazāks par skaņas spiedienu pie sāpju sliekšņa, trokšņa stiprumu mērī logaritmiskās skalas mērvienībās - belos B.

Higiēnā mērījamo trokšņa stiprums ir decibelu dB. Izšķir stabilu troksni, kura stiprums laikā mainās ne vairāk kā par 5 dB, un impulsu troksnis, kura stiprums strauji pieaug un pēc tam samazinās.

troksnis tirdzniecībā

Trokšņa skaļumu mērī fonos. Trokšņa stiprumu un skaļumu troksnis tirdzniecībā ar speciālu aparātu - trokšņu mērītāju, kurā skaņas svārstības tiek pārveidotas elektriskajās svārstībās, to intensitāti mērī ar mikroampērmetru tā skala graduēta decibelos. Pastāv normas, kas norāda galējos pieļaujamos trokšņu līmeņus.

troksnis tirdzniecībā

Augstfrekvences trokšņiem tas ir 80 dB, zemfrekvenču - dB. Normāli pieļaujamais trokšņu līmenis ir dB, kas apmēram atbilst vidēja skaļuma sarunai.

troksnis tirdzniecībā

Troksnis ir bioloģisks kairinātājs, kas iedarbojas uz visiem orgāniem un orgānu sistēmām, galvenokārt caur dzirdes analizatoru uz CNS. Dabas troksnis, piem. Ja trokšņa iedarbība ir pārāk stipra, var samazināties dzirdes jutīgums un rasties dzirdes orgāna nogurums.

troksnis tirdzniecībā

Augstāko frekvenču skaņas nogurdina vairāk nekā zemāko frekvenču skaņas. Ilgstoši pārpūlējot dzirdes orgānu, dzirde pasliktinās un stipri cieš CNS, sevišķi tiek traucēta tās regulējošā darbība, - rodas nogurums, bezmiegs, samazinās darbaspējas, var paaugstināties asinsspiediens. Cilvēkiem, kas strādā troksnī, samērā bieži ir gastrīts, kuņģa čūla, divpadsmitpirkstu zarnas čūla.

  • Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība
  • Tiešsaistes ienākumu piemēri

Trokšņa profilakse - modernu iekārtu ieviešana rūpniecībā, pareiza mašīnu pamatņu konstrukcija, amortizējošu un skaņizolējošu materiālu lietošana. Trokšņa kaitīgo ietekmi uz organismu novērš arī ar individuālajiem aizsarglīdzekļiem antifoniem.

Visi, kas strādā trokšņainos apstākļos, tiek pakļauti periodiskām medicīniskām apskatēm.

Skatiet arī