Ņujorkas iespēju apmaiņa, FLEX programma vidusskolēniem

Konsulārā informācija

Meklēšanas forma

Esi gaidīts, ja Tevi saista jūra un jūrnieka profesija Pieredzes apmaiņā uz Ņujorkas štata Universitātes Jūrniecības koledžu No kreisās: Mark. Zalomova LJK vadošā projekta speciāliste, Dr. Joseph C. Dreimanis, LJK direktors, K.

Zariņa LJK projektu speciāliste, E. Ņujorkas štata Universitātes Jūrniecības koledža nodrošina augstāko izglītību vienpadsmit bakalaura līmeņa un divas maģistra līmeņa studiju programmās.

Ņujorkas iespēju apmaiņa

Lai veicinātu sadarbību ar SUNY MC Ņujorkas iespēju apmaiņa noskaidrotu kādas ir iespējas pedagoģiskā, administratīvā personāla un studentu apmaiņā, pieredzes apmaiņas vizītē devās arī LJK vadošā projektu speciāliste Jekaterina Zalomova un projektu speciāliste Kristīne Zariņa.

Projektu speciālistes iesaistījās darba vērošanā SUNY MC tādos departamentos, kā Starptautisko sakaru, Akadēmisko lietu un Komunikācijas departamentā, kā arī viesojās pie prakšu organizēšanas atbildīgajiem darbiniekiem un uz iestādei piederošā kuģa.

Tika izzinātas starptautiskās sadarbības veidošanas pieejas, Ņujorkas iespēju apmaiņa, īstenotie un esošie projekti, partneri, to meklēšanas veidi u.

www jaunumi

Salīdzinot ar Latviju, jūrniecības attīstībai ASV ir senāka vēsture un tradīcijas. Taču neraugoties uz to, mēs esam nonākuši pie vienotas izpratnes par tādiem jautājumiem, kā disciplīna un tās ievērošanas nosacījumi ar jūrniecību saistītās mācību iestādēs.

No Esot Konsulārās nodaļas telpās, mutes un deguna aizsega lietošana ir obligāta. Vīzu pieteikumi tiek pieņemti tikai izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar valsts interesēm vai humāniem iemesliem: Latvijas valstspiederīgo  ģimenes locekļi skat. Sportistiem, kuri plāno ieceļot uz darba līguma pamata, nepieciešams uzrādīt  LIAA apliecinājuma vēstuli; pilna laika un apmaiņas studenti, ja augstskola vai koledža ir izsniegusi rakstisku apliecinājumu par studējošā imatrikulāciju un studiju organizēšanu klātienē; ārzemnieki, kuru ierašanos Latvijā ārstēšanas diagnostikas un terapijas pakalpojuma saņemšanai veselības tūrisma ietvaros ir saskaņojusi Veselības inspekcija ; kultūras darbinieki, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai un kuru grupas ir noteicis kultūras ministrs.

Kā piemēru varu minēt formas tērpa valkāšanu ikdienā. Tādās reglamentētās profesijās, pie kurām ir pieskaitāmas arī ar jūrniecību saistītas profesijas, viens no jūrnieku sabiedrības vienojošiem elementiem ir vienota formas tērpa nēsāšana un, protams, disciplīna.

Šo noteikumu ievērošana ir nopietns priekšnosacījums, lai studentus atradinātu no civilās dzīves un pieradinātu pie tās kārtības un apstākļiem, kas viņus sagaida izvēloties ar jūrniecību saistītas profesijas. Līdz ar to studenti nēsā krasta apsardzes formas tērpus. Četru gadu laikā, paralēli civilām studijām koledžā, viņi apgūst arī tādas lietas kā militāros reglamentus, krasta apsardzes reglamentus, militāro uzvedību, disciplīnu utt.

Manhetena - Ņujorka - NY , Amerikas Savienotās Valstis - Tūre - 4K UHD

Tādu kuģi piešķirot katrai no sešām valsts jūrniecības augstākās izglītības iestādēm. Prakse Ņujorkas Štata universitātes Jūrniecības koledžas studentiem ir sadalīta trijos posmos: pēc 1. SUNY MC Navigācijas laboratorija LJK projektu speciāliste Kristīne Zariņa pastāstīja, ka koledžas internacionalizācijas stratēģijas viens no galvenajiem mērķiem ir paplašināt iestādes sadarbības tīklu ar iestādēm, kas nodrošina augstāko izglītību jūrniecības jomā industrializētajās valstīs.

  • Fulbraita stipendijas | ASV vēstniecība Latvijā
  • Sūknis no bināra uz webasto
  • Vadošo speciālistu programma Šī ASV valdības starptautiskā apmaiņas programma izveidota
  • FLEX programma vidusskolēniem | ASV vēstniecība Latvijā
  • Ņujorkai ir liela nozīme vairākos sektoros — sakaros, finansēs, medijos, mākslā, modē, zinātnē, tehnoloģijās, izglītībā un izklaidē.
  • Jūras pārvadājumu pakalpojumus - dažādu kravu pārvadājumus - galvenokārt izmanto rūpniecības uzņēmumi, no kuriem lielākā daļa darbojas rūpnieciski attīstītajās valstīs.

Iedvesmojoties no veiksmīgā piemēra, koledža ar šo projektu uzsāk sadarbību ar vienu vispieredzējušākajām ASV jūrniecības izglītības iestādēm. Apspriežoties ar potenciālās partneriestādes pārstāvjiem, tika atrasti kopīgi mērķi mobilitāšu organizēšanā. Bināro iespēju tirgotāju stratēģijas iestādes nesaskata iespēju studējošo studiju apmaiņai, taču ir ieinteresētas sadarboties prakses nodrošināšanā un personāla apmācībā.

Ņujorkas iespēju apmaiņa

Vasarā katru gadu notiek Summer Sea Term — dienu kruīzs starptautiskos ūdeņos. Kruīza laikā tiek apmeklētas piecas ostas.

Ņujorkas iespēju apmaiņa

SUNY MC ir cita veida starpinstitucionāli līgumi, kas ļauj nodrošināt studējošo apmaiņu ar līdzīga profila iestādēm ārvalstīs, taču personāla apmaiņas iespējas ir ierobežotākas. ASV jūrniecības izglītības iestādēm lielu atbalstu sniedz pati nozare. Uzzinājām, ka jūrniecības uzņēmumi un iestādes uztver studentus kā savus nākotnes darbiniekus un iegulda izglītības attīstībā, infrastruktūras modernizēšanā, nodrošina stipendijas.

Tāpat arī koledžas beidzēji dara skolas labā, veido fondus, nodrošina stipendijas.

Ņujorkas iespēju apmaiņa

Manuprāt, šīs ir divas jomas, kurās jebkura Latvijas augtākās izglītības iestāde varētu darīt vairāk savas attīstības labad. Ārvalstu iestādēs gūtā pieredze, atziņas, zināšanas, pārņemtie labie piemēri un pieejas mācību procesa nodrošināšanai ļauj kritiski izvērtēt savas iestādes darbu un attiecīgajās jomās to uzlabot. Projekta īstenošanas laiks: Projekta plānotais finansējums: maksimālais piešķirtais projekta finansējums ir 20 ,00 EUR.

Mērķa auditorija: partnerinstitūciju pasniedzēji un darbinieki.

Skatiet arī